a

Facebook

Twitter

طراحی توسط بهرنگ محبوبی.
همه حقوق محفوظ است.

09:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه- جمعه

09190380292

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

فیسبوک

توئیتر

جستجو
منو
 

حقوق بیمار

حقوق بیمار

دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است ارائه خدمات سلامت باید شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.بر پایه صداقت انصاف ادب و همراه با مهربانی باشد فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی فرهنگی مذهبی نوع بیماری و جنسیتی باشد بر اساس دانش روز باشد که مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد.مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری تشخیص درمان و توانبخشی باشد به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت‌های غیرضروری باشد توجه ویژه‌ای به حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان زنان باردار سالمندان بیماران روانی زندانیان معلولان جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد با در نظر گرفتن متغیرهای چون زبان سن و جنس گیرندگان خدمت باشد در مراقبت های ضروری و فوری اورژانسی بدون توجه به تامین هزینه آن غیر فوری بر اساس ضوابط تعریف شده باشد.

در مراقبت های ضروری و فوری اورژانسی در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد در مراحل پایانی حیات به وضعیت بیماری غیرقابل بازگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع میباشد با هدف آسایش وی ارائه گردد منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار توجه به نیازهای روانی اجتماعی معنوی و عاطفی وی و خانواده‌اش در زمان احتضار می باشد بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می‌خواهد همراه گردد

اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد محتوای اطلاعات باید شامل موارد زیر باشد مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش نام مسئولیت و رتبه حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آنها با یکدیگر.

روش های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن تشخیص بیماری پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه اطلاعات تاثیرگذار در روند تصمیم گیری بیمار نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان کلیه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان نحوه ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد:

اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد مگر اینکه تاخیر در شروع درمان به واسطه ارائه اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری در اولین زمان مناسب باید انجام شود بیمار علیرغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود مگر اینکه عدم اطلاع بیمار با وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد بیمار می تواند به کلیه اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:

انتخاب پزشک معالج مرکز ارائه کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط انتخاب و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور شرکت یا عدم شرکت در هرگونه پژوهش یا اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد شد ظرفیت تصمیم‌گیری میباشد ثبت و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فردان ظرفیت تصمیم گیری با رعایت موازین قانون مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.

شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع مذکور در بند دوم باشد پس از ارائه اطلاعات زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار حق خلوت و رعایت اصل رازداری باشد و رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود ضروری است بدین منظور کلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات فرد معتمد خود را همراه داشته باشد همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر خلاف ضرورت های پزشکی باشدهر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوعی منشور است بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذیصلاح شکایت نماید و بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود در اجرای مفاد این در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد اعمال کلیه حقوق بیمار مذکور در این منشور بر عهده تصمیم گیرنده قانونی جایگزین خواهد بود البته چنانچه تصمیم گیرنده جایگزین بر خلاف نظر پزشک مانع درمان بیمار شود پزشک می تواند از طریق مراجع ذیربط واست تجدید نظر در تصمیم گیری را به نماید چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم‌گیری از اما می‌تواند بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد باید تصمیم و محترم شمرده شود.

بدون ديگاه

ارسال نظر